مهم ترین اخبار صنعت شکلات

اخبار شکلات تافی شیر شکلاتی بادام جدید داو

تافی شیر شکلاتی بادام جدید داو

برند داو، تافی های جدیدی با طعم شیر شکلات که حاوی خرده های بادام هستند را عرضه می کند.

اخبار شکلات میانه وعده شیر شکلاتی جدید هپی

میانه وعده شیر شکلاتی جدید هپی

برند هپی از عرضه میان وعده شیر شکلاتی خود که با جو دو سر تهیه می شود، خبر داد.

برای خبرنامه ثبت نام کنید

به خبرنامه ما بپیوندید و اخبار جدید ما را دنبال کنید.