مهم ترین اخبار صنعت شکلات

اخبار شکلات Jelly Belly آبنبات های جدید وگان را معرفی می کند.

Jelly Belly آبنبات های جدید وگان را معرفی می کند.

Jelly Belly که به موقع برای تابستان رسیده است، با راه اندازی آبنبات های جدید وگان، گزینه آب نبات های بهتری را تدارک دیده است.

اخبار شکلات اقدام هرشی برای به دست آوردن Lily’s

اقدام هرشی برای به دست آوردن Lily’s

شرکت هرشی برای خرید Lily’s، برند شیرینی فروشی با رشد و فروش بهتر، توافق قطعی کرده است.

اخبار شکلات بلومر در طرح ابتکار جنگل کاری مجدد، با One Tree Planted همکاری می کند.

بلومر در طرح ابتکار جنگل کاری مجدد، با One Tree Planted همکاری می کند.

شرکت Blommer Chocolate به عنوان یک تولید کننده شکلات، قرار است در هر 2000 پوند شکلات شیری که به فروش می رسد، یک درخت بکارد. 

برای خبرنامه ثبت نام کنید

به خبرنامه ما بپیوندید و اخبار جدید ما را دنبال کنید.