اخبار شکلات تغییر سایز شکلات های Cudbury  برای کاهش کالری

تغییر سایز شکلات های Cudbury برای کاهش کالری

شرکت Cudbury تصمیم دارد سایز سه تا از بارهای شکلاتی خود را کوچک کند.

اخبار شکلات بازگشایی فروشگاه شکلات هرشی بعد از قرنطینه

بازگشایی فروشگاه شکلات هرشی بعد از قرنطینه

فروشگاه دنیای شکلات هرشی که به خاطر شیوع کرونا بسته بود با رعایت موازین بهداشتی بازگشایی شد.

اخبار شکلات شکلات Dairy Milk گیاهی

شکلات Dairy Milk گیاهی

برند کدبری Cadbury به دنبال تولید شکلات گیاهی Dairy Milk برای گیاه خواران است.

برای خبرنامه ثبت نام کنید

به خبرنامه ما بپیوندید و اخبار جدید ما را دنبال کنید.