خبر فوری :

ظفر، اولین تولید کننده بستنی قیفی زمستانی در ایران و جهان

به نقل از فودنا:

در حاشیه بیســتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شــکلات با مدیر جوان و تلاش گر شرکت بســتنی ظفر آقای یوسف جهانبخش به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

 تاریخچه و ســوابق شــرکت را برای مخاطبان نشــریه“ اقتصاد و نمایشگاه“ شرح دهید؟
شرکت ظفر در ســــال ۱۳۵۷ با مدیریت آقای مظفر جهانبخش ســفیدی آغاز به کار کرد در ابتدا فعالیت شرکت به صورت سنتی انجام شده ولی به مرور بالاخص از سال ۱۳۹۲ با تغییرات جدید با ورود به فاز صنعتی شرکت متحول شد و محصولات متنوعی را در ســــبد کالاهای خود قرار داد، شرکت ما در شهرک صنعتی خوارزمی در جاده خــاوران قــرار دارد و درتولیــد انواع بستنی فعالیت می کند.

چه کالا و خدماتــی در بازار ارائه می دهید و جایگاه شما در بازار کجاست؟
کارخانه ما محصولات و بستنی های تابستانی و زمســتانی را تولید می کند. با تغییرات صورت گرفتــه و ایجــاد نــوآوری در تولید بســتنی زمستانی سعی شده که از قند استفاده کمتری در محصولات داشته باشــیم و به نظر مشتریان و سلایق مختلف پاسخ بدهیم و محصولی سالم و با کیفیت را به مشتریان و بازار ارائه کنیم. در گذشته بســتنی های زمســتانی به حالت ســنتی و لقمه ای تهیه می شد، که زمان مصرف آن نامطلوب بود، به همین دلیل حالت قیفی را طراحی کرده و ثبت اختراع کردیم.

چه برنامه ای برای افزایش اشتغال زایی دارید؟
در حــال حاضر ۱۵ نفــر نیروی انســانی در کارخانه مشــغول به کار هستند، بیشتر فعالیت شرکت توسط دستگاههای اتوماتیک انجام می شود، البته ســعی بر استفاده بیشــتر از نیروی انسانی داریم و با طرح های توسعه در آینده نیاز به اشتغال بیشتر نیزخواهیم داشت.

جدای از بحث سود از بعد وظیفه نیز به دنبال آن هســتیم که در طرح هــای مختلف نیروی انســانی بیشــتری را جذب کنیم و اشتغال زایی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید:طرز تهیه بستنی زمستانی با موز

شــرکت شــما چه برنامه ای برای گسترش فعالیت خود دارد؟
ما سعی داریم به همه ســلیقه های مشتریان توجه کنیم بر این اســاس قصد داریم ظرفیت تولید خود را به حدی رسانده تا برای هر سلیقه، نوع بستنی با بسته بندی متفاوت وجود داشته باشد و به سلیقه مشــتری از نظر طعم و مزه و میزان قند و بسته بندی پاسخ بدهیم. همچنین ســــعی داریم با بخش آزمایشــگاه همکاری محکمی داشته باشیم تا بتوانیم از مواد قندی کمتری اســتفاده کنیم چون متاســــفانه مصرف قند و شیرینی در ایران فراتر از حد مجاز است، برای همین ســــعی بر استفاده از قندهای طبیعی به جای شــــکر و افزودنی های مصنوعی مانند شــربتهای گلوکــز و... داریــم که این موضوع تاثیر مثبت بر سلامت جامعه دارد.

چه مشکلات و چالش هایی پیش روی شرکت شما و این صنعت قرار دارد؟
متاســفانه برخــــی تولیــد کننده هــــا از روی ناچاری مجبــور به انجام کارهایی شــدند تا در این بــازار باقی بمانند، ولی بــا این حرکت ها از کیفیت و کمیت محصوالات  کاســته شده است و برای همیشــه از بازار کنار می روند.شــرکت ما ســعی دارد ضمن حفظ کیفیــت و افزایش میزان تولیدات خود، به ســــلیقه های مختلف و متنوع توجه کند و ســــهم خود را از بازار حفظ و گسترش دهد. براین اســاس حفظ سلامت و تولید ســالم و با کیفیت، مهمترین چالش این صنعت اســت و باید براســــاس استانداردها و نظر مشــــتریان و کارشناســان تولید با کیفیت ارائه شود.

ویروس کرونا چه تاثیری بر روی کسب و کار شما گذاشــت و ایا در شرایط کرونا تعدیل نیرو داشته اید؟
خیر خوشــبختانه ما در مجموعه ظفر تعدیل نیرو نداشــتیم. ما از همــان روز اول تدابیر و پروتکل های بهداشتی را در شرکت اجرا کردیم زیرا این محصول به دســت مشتری می رسد و باید کاملا سالم باشد

به عنــوان تولید کننــده در صنعت شیرینی و شکلات انتظار شما از نهادهای حمایتی مانند دولت و بانک ها چیست؟
این نهادها همیشه پشــتیبان ما هستند ولی با شــرایط اقتصادی کنونی تهیه مــواد اولیه به ســختی و گاهی تا دو برابــر ارزش واقعی خود به دســت ما می رســــد. لذا ثبات بازار و اقتصاد و قیمت هــا اهمیت زیــادی دارد و باید تلاش شــود که بازار در یک شــرایط با ثبــات هزینه تولید معقول ومنطقی داشــته باشــد و بتوانیم محصولی با حفظ قدرت خرید مردم به دســت آنها برسانیم.

بیشتر بخوانید:طرز تهیه دسر براونی خانگی

چرا برای شما تهیه مواد اولیه سخت است؟
چــون هزینه ها خیلــی زیاد شــده و مصرف سوخت تاثیر گذار است و روی قیمت تمام شده هر محصولی تاثیر گذار است. از این بابت هرچه بتوانیم از داخل مواد اولیــه خود را تهیه کنیم شرایط بهتری خواهیم داشت.

 شــرکت ظفر در زمینه صــادرات و ارزآوری چه جایگاهی در اقتصاد کشــور دارد؟
در حال حاضر برنامه ما افزایش حجم صادرات به کشــورهای منطقه اســت ما در حال حاضر به کشــورهای عراق ، افغانســتان، ارمنستان و آذربایجان صادرات داریم و علاقه مندیم که در بازار کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشیم.

فودنا

لطفا به این مقاله امتیاز دهید:
(0) 5/-
هرشی کیت کت های نازک تری در آمریکا معرفی کرد مطلب قبلی

هرشی کیت کت های نازک تری در آمریکا معرفی کرد

ستاک دو محصول جدید خود را با استانداردهای علمی تکنولوژیکی به دنیا معرفی می کند مطلب بعدی

ستاک دو محصول جدید خود را با استانداردهای علمی تکنولوژیکی به دنیا معرفی می کند

نظر کاربران

نظر خود را بنویسید

برای خبرنامه ثبت نام کنید

به خبرنامه ما بپیوندید و اخبار جدید ما را دنبال کنید.