اخبار شکلات توجه ویژه به شکلات در پرو

توجه ویژه به شکلات در پرو

کشور پرو یکی از جاذبه های گردشگری از نظر تولید کاکائو و شکلات است.

اخبار شکلات تغییر سایز شکلات های Cudbury  برای کاهش کالری

تغییر سایز شکلات های Cudbury برای کاهش کالری

شرکت Cudbury تصمیم دارد سایز سه تا از بارهای شکلاتی خود را کوچک کند.

اخبار شکلات بازگشایی فروشگاه شکلات هرشی بعد از قرنطینه

بازگشایی فروشگاه شکلات هرشی بعد از قرنطینه

فروشگاه دنیای شکلات هرشی که به خاطر شیوع کرونا بسته بود با رعایت موازین بهداشتی بازگشایی شد.

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ثبت کنید