بنیاد جهانی کاکائو و کمیسیون جنگلداری غنا بر تعهد خود در مورد پایان جنگل زدایی تأکید کردند

توافق نامه جدیدی بر اساس طرح ابتکارات کاکائو و جنگل 2017، برنامه REDD+ جنگل کاکائو غنا، ساخته شده است.
بنیاد جهانی کاکائو (WCF) و کمیسیون جنگلداری غنا (GFC)، در حال ایجاد مشارکت برای همسویی بیشتر برنامه REDD + جنگل کاکائو غنا (GCFRP) و طرح ابتکارات کاکائو و جنگل ها، برای جلوگیری از جنگل زدایی هستند.
تفاهم نامه همکاری، که توسط GFC و WCF امضا شده است، طرفین را متعهد می کند که در شش منطقه که دولت غنا اقدام به حفاظت و بازیابی جنگل ها را در اولویت قرار داده است، با یکدیگر همکاری کنند. این امر با تعهدات مندرج در چارچوب اقدام غنا، بر اساس تعهدنامه امضا شده در نوامبر 2017، با مشارکت منحصر به فرد 35 شرکت، دولت و جوامع رشد کاکائو، مطابقت دارد.
به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم، GFC توسعه ابتکارات استراتژیک را تسهیل می کند، در مورد پروتکل های جمع آوری داده ها همکاری می کند و نظارت قوی تری در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی را تضمین می کند. WCF مسئول تسهیل هماهنگی و تشکیل اقدامات 35 شرکت کاکائو و شکلات است که تعهدنامه کاکائو و جنگل ها را امضا کرده اند. WCF همچنین از نظارت و ارزیابی، نوآوری و یادگیری خصوصی - عمومی پشتیبانی خواهد کرد.
جان، مدیر اجرایی GFC گفت: "این مشارکت نمایانگر یک همکاری خارق العاده با بخش خصوصی است تا به کاهش تخریب مناظر جنگلی گرانبهای غنا که محل زندگی اشکال مختلف حیات وحش است و همچنین گزینه های مهم معیشتی را برای ساکنان روستاها فراهم می کند، بپردازد." 
ریچارد اسکوبیت، رئیس WCF گفت: "ما با شریک GFC خود، سرعت حفظ جنگل ها را تسریع می کنیم." "پایان جنگل زدایی مربوط به کاکائو، همه ذینفعان را ملزم می کند که با هم کار کنند. امروز، شرکت های WCF و کاکائو و شکلات همکاری ما با دولت غنا را تقویت می کنند. "
طرح ابتکار کاکائو و جنگل ها یک مشارکت دولتی و خصوصی برای پایان دادن به جنگل زدایی و تخریب جنگل مربوط به کاکائو و ارتقا و احیای جنگل ها است. 
در سال 2020، شرکت های تولید کاکائو و شکلات با هدف بیش از چهار میلیون نهال درخت به کشاورزان، برای ایجاد سیستم های جنگل کاری و جنگل های تخریب شده در ساحل عاج و غنا، گام های بزرگی را در جهت اجرای تعهدنامه کاکائو و جنگل ها برداشتند.

شیرینی

شیرینی

مجله اینترنتی شیرینی تا

Mondelēz و Olam برای ایجاد بزرگترین مزرعه پایدار تجاری در جهان همکاری خواهند کرد. مطلب قبلی

Mondelēz و Olam برای ایجاد بزرگترین مزرعه پایدار تجاری در جهان همکاری خواهند کرد.

Ethel M رویداد مجازی برای تست شکلات های روز مادر خود برگزار می کند. مطلب بعدی

Ethel M رویداد مجازی برای تست شکلات های روز مادر خود برگزار می کند.

نظر کاربران

نظر خود را بنویسید

برای خبرنامه ثبت نام کنید

به خبرنامه ما بپیوندید و اخبار جدید ما را دنبال کنید.